Przedstawiamy program najbliższego spotkania w formie slajdów prezentacji przygotowanej przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego.