Pozytywna weryfikacja LPR Gminy Goleniów

Informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów przeszedł pozytywną weryfikację i w dniu 18.12.2017 r. został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, co pozwoli na uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji można znaleźć w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.