We wtorek, 21 marca odbyło się drugie spotkanie w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów. Koordynujący prace nad tym dokumentem Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego przedstawił diagnozę typującą obszary wymagające działań rewitalizacyjnych.

Diagnoza została przygotowana na podstawie dużej ilości informacji zebranych przede wszystkim w instytucjach działających na terenie Gminy Goleniów. Dane dotyczące poszczególnych ulic i miejscowości poza Goleniowem zostały porównane z przeciętnymi wartościami dla gminy. Z zestawienia uzyskanych w ten sposób wskaźników wynika, że obszarem w największym stopniu wymagającym działań rewitalizacyjnych jest przede wszystkim ścisłe centrum miasta, generalnie po wschodniej stronie rzeki.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy zbierali i spisywali informacje o głównych problemach, jakie ich zdaniem dotyczą obszaru wymagającego rewitalizacji oraz o działaniach, jakie należałoby podjąć. Posłużą one do przygotowania kolejnych dokumentów potrzebnych do przygotowania Lokalnego Planu Rewitalizacji.

Kolejne spotkanie w sprawie LPR odbędzie się 11 kwietnia w Goleniowskim Domu Kultury.