Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
pl. Lotników 1

mgr inż. Monika Niciejewska
podinspektor ds ochrony środowiska
tel 91 46 98 230
e-mail: mniciejewska@goleniow.pl