Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 zgodny z uchwałą z dn. 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/449/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXIII/409/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030

PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 – PDF

Formularz zgłaszania uwag do projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030” – DOC

Formularz zgłaszania uwag do projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030” – PDF

Prezentacja ze spotkania z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 – prezentacja

Plakat promujący rewitalizację

Plakat promujący pierwsze spotkanie