Pozytywna weryfikacja LPR

Pozytywna weryfikacja LPR Gminy Goleniów

Informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów przeszedł pozytywną weryfikację i w dniu 18.12.2017 r. został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, co pozwoli na uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji można znaleźć w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

Aktualne dokumenty do pobrania

Aktualne dokumenty do pobrania

Zaproszenie na warsztaty planowania przyszłości i głosowanie na najlepszy pomysł do realizacji

Zapraszamy mieszkańców Goleniowa do udziału w prezentacji pomysłów wypracowanych przez uczestników na Warsztatach Planowania Przyszłości i do głosowania na najlepszy pomysł do realizacji na terenie obszaru objętego rewitalizacją 6 maja 2017 r., godz. 13.00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta. Continue reading „Zaproszenie na warsztaty planowania przyszłości i głosowanie na najlepszy pomysł do realizacji”

Dalsze prace nad fiszkami

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza na kolejne, czwarte już spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Goleniów, które odbędzie się we wtorek, 9 maja o godz. 16:00 w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury.

Podczas spotkania będziemy kontynuować pracę nad propozycjami pomysłów do realizacji – fiszkami projektowymi.

Drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji

We wtorek, 21 marca odbyło się drugie spotkanie w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów. Koordynujący prace nad tym dokumentem Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego przedstawił diagnozę typującą obszary wymagające działań rewitalizacyjnych. Continue reading „Drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji”

Ożywić miasto

Gmina Goleniów przystąpiła do prac nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ważne, żeby włączyli się w nie mieszkańcy gminy: to oni wiedzą najlepiej, które rejony Goleniowa są zaniedbane, z jakich powodów to się dzieje i co należy zrobić, żeby odwrócić niekorzystne tendencje.
We wtorek 21 lutego Burmistrz Gminy Goleniów zorganizował pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Wzięła w nim udział kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Goleniowa, zainteresowana inicjatywą i szansami, które stwarza LPR. Spotkanie pro-wadził pan Prze my sław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, zatrudniony przez Gminę Goleniów do koordynowania prac i przygotowania projektu Program. Continue reading „Ożywić miasto”