Drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji

We wtorek, 21 marca odbyło się drugie spotkanie w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów. Koordynujący prace nad tym dokumentem Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego przedstawił diagnozę typującą obszary wymagające działań rewitalizacyjnych. Continue reading „Drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji”

Ożywić miasto

Gmina Goleniów przystąpiła do prac nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ważne, żeby włączyli się w nie mieszkańcy gminy: to oni wiedzą najlepiej, które rejony Goleniowa są zaniedbane, z jakich powodów to się dzieje i co należy zrobić, żeby odwrócić niekorzystne tendencje.
We wtorek 21 lutego Burmistrz Gminy Goleniów zorganizował pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Wzięła w nim udział kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Goleniowa, zainteresowana inicjatywą i szansami, które stwarza LPR. Spotkanie pro-wadził pan Prze my sław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, zatrudniony przez Gminę Goleniów do koordynowania prac i przygotowania projektu Program. Continue reading „Ożywić miasto”